Bảo đảm tính khoa học, khả thi khi tích hợp giữa chương trình giáo dục Việt Nam với nước ngoài

Cập nhật lúc 21:03, Chủ Nhật, 22/03/2020 (GMT+7)

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư số 04/2020/TT-BGDĐT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 6-6-2018 của Chính phủ về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Trong đó, quy định chi tiết việc tích hợp chương trình giáo dục của Việt Nam với chương trình giáo dục của nước ngoài; nội dung GD-ĐT bắt buộc đối với người học là công dân Việt Nam học tập trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, đại học có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo đó, người học là công dân Việt Nam học tập chương trình giáo dục nước ngoài trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài phải học nội dung giáo dục phát triển ngôn ngữ tiếng Việt, chương trình Tiếng Việt, chương trình Việt Nam học.

Học sinh mầm non phải được học tập nội dung giáo dục phát triển ngôn ngữ tiếng Việt nhằm giúp các cháu hình thành vốn từ vựng và có khả năng sử dụng tiếng Việt phù hợp với lứa tuổi, có khả năng lắng nghe, nói, sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp hằng ngày và làm quen với việc đọc, viết bằng tiếng Việt. Thời lượng không ít hơn 2 lần/tuần, mỗi lần từ 25-35 phút.

Học sinh tiểu học phải được học nội dung chương trình tiếng Việt và chương trình Việt Nam học. Nội dung chương trình tiếng Việt giúp học sinh hình thành và phát triển vốn từ vựng và các kỹ năng sử dụng tiếng Việt (nghe, nói, đọc, viết) để học tập và giao tiếp phù hợp với lứa tuổi; cung cấp cho học sinh những kiến thức ban đầu về tiếng Việt, văn hóa và con người Việt Nam. Thời lượng không ít hơn 140 phút/tuần, học ở tất cả các khối lớp tiểu học.

Nội dung chương trình Việt Nam học giúp học sinh hiểu biết cơ bản về các sự kiện, nhân vật lịch sử tiêu biểu và những truyền thống, phong tục, tập quán Việt Nam; hiểu biết đơn giản về vị trí địa lý, lãnh thổ, lãnh hải... của Việt Nam, qua đó giúp học sinh hình thành tình yêu quê hương, đất nước và lòng tự hào dân tộc. Thời lượng không ít hơn 70 phút/tuần, học từ lớp 4 đến hết lớp 5.

Học sinh THCS và THPT phải được học tập nội dung chương trình Việt Nam học nhằm cung cấp kiến thức phổ thông, cơ bản, hiện đại, có tính hệ thống về lịch sử, địa lý, văn hóa, truyền thống, phong tục, tập quán của Việt Nam. Thời lượng không ít hơn 90 phút/tuần.

Việc tổ chức dạy học đối với các nội dung giáo dục bắt buộc phải bảo đảm giáo viên là người Việt Nam, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật Việt Nam. Ngôn ngữ dạy học là tiếng Việt.

Thông tư cũng quy định công dân Việt Nam học chương trình đào tạo được cấp bằng của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải học các môn học bắt buộc theo quy định chung đối với các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5-5-2020.

PV

.
.
;
.
.