Thanh niên Đồng Nai tình nguyện sáng tạo vì cộng đồng

Cập nhật lúc 23:01, Thứ Tư, 19/02/2020 (GMT+7)

(ĐN) - Đó là chủ đề Tháng Thanh niên năm 2020 được Tỉnh đoàn đề ra trong kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2020.

Theo kế hoạch, trong tháng 3-2020, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh sẽ tập trung tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên về truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam; mục đích ý nghĩa của Tháng Thanh niên. Tổ chức Đoàn các cấp tổ chức các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, các hoạt động an sinh xã hội, phục vụ nhân dân. Đồng thời, tổ chức các hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo vì cộng đồng của thanh niên; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; tăng cường tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên.

Bên cạnh tổ chức các hoạt động, nhiệm vụ xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên và tham gia giám sát, phản biện xã hội được chú trọng. Ngoài ra, để phù hợp với xu thế hiện nay, trong Tháng Thanh niên các cấp bộ Đoàn sẽ tiếp tục duy trì tổ chức các hoạt động đồng hành với thanh niên trong hội nhập quốc tế...

Bên cạnh đề ra nội dung hoạt động trong Tháng Thanh niên, Tỉnh đoàn cũng yêu cầu các đơn vị căn cứ kế hoạch và đặc điểm, tình hình địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức Tháng Thanh niên và triển khai đến các cơ sở Đoàn. Trong Tháng Thanh niên tổ chức các đoàn công tác đi cơ sở, kịp thời hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Tháng Thanh niên; tổng hợp báo cáo các hoạt động vào sáng thứ sáu hằng tuần...       

            Nga Sơn

.
.
;
.
.