Hỏi - đáp tuyên truyền các dự án trọng điểm trên địa bàn TP.Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai

Cập nhật lúc 21:05, Thứ Sáu, 07/02/2020 (GMT+7)

Nhằm thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là quán triệt các chủ trương, chính sách, ý nghĩa của các dự án đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và của TP.Biên Hòa nói riêng. Qua đó, tạo sự đồng thuận cao trong các tổ chức, địa phương và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn tài liệu hỏi - đáp “Các dự án trọng điểm trên địa bàn TP.Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai”.

Câu hỏi 1: Trên địa bàn TP.Biên Hòa hiện nay đang triển khai thực hiện các dự án trọng điểm nào?

- Trả lời: Các dự án trọng điểm đang triển khai thực hiện trên địa bàn TP.Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai hiện nay, bao gồm:

1. Dự án xây dựng đường ven sông Đồng Nai.

2. Dự án đường trục trung tâm TP.Biên Hòa (xây dựng cầu Thống Nhất và đường dẫn hai đầu cầu).

3.  Dự án đường ven sông Cái (đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản).

4. Dự án xây dựng hương lộ 2 nối dài (giai đoạn 1).

Câu hỏi 2: Chủ trương đầu tư và chỉ đạo các dự án trọng điểm trên địa bàn TP.Biên Hòa hiện nay tại văn bản nào?

- Trả lời: Ban TVTU đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 7-6-2018 về “Xây dựng TP.Biên Hòa - đô thị loại I trực thuộc tỉnh giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030”; trong đó, mục tiêu cụ thể giai đoạn đến năm 2020 hoàn thành hồ sơ và khởi công xây dựng các công trình trọng điểm hương lộ 2, đường ven sông Cái, đường ven sông Đồng Nai, đường trục trung tâm TP.Biên Hòa.

Tiếp theo đã ban hành Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 3-5-2019 của Ban TVTU về công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn TP.Biên Hòa; Thông báo số 5217/TB-UBND ngày 10-5-2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo chuyển đổi một số dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư sang đầu tư công trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 5553/UBND-ĐT ngày 17-5-2019 về việc triển khai Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 3-5-2019 của Tỉnh ủy về các công trình, dự án trên địa bàn TP.Biên Hòa; Thông báo số 7730/TB-UBND ngày 5-7-2019 của UBND tỉnh về việc thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc về báo cáo đề xuất phương án đầu tư đối với các công trình, dự án trọng điểm của TP.Biên Hòa; Văn bản số 503/BC-SKHĐT, ngày 5-7-2019 của Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư về việc báo cáo kết quả họp Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm A, nhóm B, trọng điểm nhóm C; Nghị quyết số 83/2017/NQ-HĐND, ngày 8-12-2017 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 và chủ trương đầu tư một số dự án.

Về dự án đường trục trung tâm tp.biên Hòa (xây dựng cầu Thống Nhất và đường dẫn hai đầu cầu)

Câu hỏi 3: Mục tiêu của dự án xây dựng đường trục trung tâm TP.Biên Hòa (xây dựng cầu Thống Nhất và đường dẫn hai đầu cầu) là gì?

- Trả lời: Mục tiêu dự án xây dựng đường trục trung tâm: Nhằm tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực Cù lao Hiệp Hòa, chia sẻ lưu lượng giao thông vào nội ô TP.Biên Hòa, hoàn thành từng bước quy hoạch giao thông TP.Biên Hòa và giao thông tỉnh Đồng Nai.

Câu hỏi 4: Hãy cho biết phạm vi dự án xây dựng đường trục trung tâm (xây dựng cầu Thống Nhất và đường dẫn hai đầu cầu)?

- Trả lời: Phạm vi dự án xây dựng đường trục trung tâm là: điểm đầu giao với đường Võ Thị Sáu thuộc phường Thống Nhất, điểm cuối giao với đường Đặng Văn Trơn (nhánh 1 tại nút giao đường vào cầu Bửu Hòa, nhánh 2 tại nút giao cầu An Hảo). Tổng chiều dài tuyến đường khoảng 5.359m. Trong đó, phần cầu dài 528m; đường đầu cầu phía phường Thống Nhất dài khoảng 90m, phía phường Hiệp Hòa gồm hai nhánh dài khoảng 4.740m (nhánh 1 dài khoảng 1.770m, nhánh 2 dài khoảng 2.970m).

- Cấp công trình: đường đô thị cấp II, vận tốc 60km/giờ;

- Mặt cắt ngang đường đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến cầu Thống Nhất rộng 95m;

- Mặt cắt ngang đường đoạn từ cầu Thống Nhất đến nút giao đường Đặng Văn Trơn - nhánh nối ra cầu Bửu Hòa rộng 47m;

- Mặt cắt ngang đường đoạn từ cầu Thống Nhất đến nút giao đường Đỗ Văn Thi rộng 60m;

- Mặt cắt ngang đường đoạn từ nút giao đường Đỗ Văn Thi đến nút giao đường Đặng Văn Trơn - nhánh nối ra cầu An Hảo rộng 47m;

- Mặt cắt ngang cầu Thống Nhất rộng 31m.

Câu hỏi 5: Hãy cho biết quy định về giải phóng mặt bằng thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án xây dựng đường trục trung tâm?

- Trả lời:

- Về giải phóng mặt bằng thu hồi đất hết chỉ giới xây dựng:

+ Vị trí phía phường Thống Nhất 95m.

+ Vị trí phía phường Hiệp Hòa: nhánh 1 từ nút giao đầu cầu Thống Nhất đến nút giao cầu Bửu Hòa với đường Đặng Văn Trơn 47m. Nhánh 2 từ cầu Thống Nhất đến nút giao cầu An Hảo, đường Đặng Văn Trơn (từ cầu Thống Nhất đến nút giao với đường Đỗ Văn Thi 60m, từ nút giao đường Đỗ Văn Thi đến nút giao cầu An Hảo 47m).

- Về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xây dựng đường trục trung tâm: Do trung tâm phát triển quỹ đất TP.Biên Hòa - khái toán tại văn bản số 3271/TTPTQĐ, ngày 23-8-2019.

+ Bồi thường: 186 hộ.

+ Hỗ trợ: 186 hộ.

+ Tái định cư: khoảng 111 hộ.

Câu 6: Dự kiến tiến độ thực hiện dự án xây dựng đường trục trung tâm trong thời gian nào?

- Trả lời: Dự kiến tiến độ thực hiện dự án xây dựng đường trục trung tâm từ năm 2020-2024.

Câu 7: Hãy cho biết chủ đầu tư dự án xây dựng đường trục trung tâm?

- Trả lời: Chủ đầu tư xây dựng đường trục trung tâm là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai.

Về dự án đường ven sông Cái (đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản)

Câu hỏi 8: Mục tiêu của dự án đường ven sông Cái (đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản) là gì?

- Trả lời: Mục tiêu đầu tư: Xây dựng tuyến đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, giải quyết áp lực về lưu lượng xe, trở thành trục chính đô thị với đầy đủ công trình hạ tầng; tạo điều kiện phát triển kinh tế - văn hóa, thuận tiện cho việc đi lại, sinh hoạt của nhân dân trong khu vực và khai thác lợi thế dòng sông Đồng Nai, triển khai các dự án nhằm tạo cảnh quan hai bên bờ sông, tương ứng với tầm vóc của đô thị loại I.

Câu hỏi 9: Hãy cho biết phạm vi và quy mô xây dựng dự án đường ven sông Cái (đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản)?

- Trả lời: Phạm vi xây dựng dự án: đường ven sông Cái đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản, TP.Biên Hòa: Có điểm đầu giao giữa đường Hà Huy Giáp thuộc phường Quyết Thắng. Điểm cuối dự án giao với đường Trần Quốc Toản thuộc phường An Bình. Chiều dài tuyến khoảng 4.591m.

* Quy mô dự án Đường ven sông Cái:

- Cấp đường: đường cấp II đô thị.

- Tốc độ thiết kế: vận tốc tính toán 60km/giờ.

- Quy mô mặt cắt ngang đường rộng 32m.

- Quy mô mặt cắt ngang cầu rộng 22,7m.

- Kết cấu phần đường:

+ Mặt đường bằng bê tông nhựa trên móng đá macadam;

+ Nền đường: vét bùn thay cát.

- Xây dựng cầu trên tuyến: gồm 5 cầu.

+ Cầu Chìm Tàu tại Km1+539,44: cầu gồm một nhịp giản đơn dài 20m. Sử dụng dầm bản rỗng bê tông cốt thép dự ứng lực. Bản mặt cầu tăng cường một lớp bê tông cốt thép dày 18cm, mặt cầu thảm một lớp bê tông nhựa nóng hạt min dày 5cm. Mố cầu dạng chữ U bằng bê tông cốt thép M300 đổ tại chỗ trên nền móng cọc bê tông cốt thép, gia cố ta-luy mố bằng đá hộc, xử lý nền đường sau mố bằng vải địa kỹ thuật.

+ Cầu Rạch Gió tại Km 2+648,05: cầu gồm 3 nhịp giản đơn 3x24,54m. Sử dụng dầm bản rỗng bê tông cốt thép dự ứng lực. Bản mặt cầu tăng cường một lớp bê tông cốt thép dày 18cm, mặt cầu thảm một lớp bê tông nhựa nóng hạt min dày 5cm. Mố cầu dạng chữ U bằng bê tông cốt thép M300 đổ tại chỗ trên nền móng cọc bê tông cốt thép, gia cố ta-luy mố bằng đá hộc, xử lý nền đường sau mố bằng vải địa kỹ thuật. Trụ cầu dạng thân đặc bê tông cốt thép M300, trên nền cọc.

+ Cầu Tân Mai tại Km2+917,44: cầu gồm một nhịp giản đơn dài 20m. Sử dụng dầm bản rỗng bê tông cốt thép dự ứng lực. Bản mặt cầu tăng cường một lớp bê tông cốt thép dày 18cm, mặt cầu thảm một lớp bê tông nhựa nóng hạt min dày 5cm. Mố cầu dạng chữ U bằng bê tông cốt thép M300 đổ tại chỗ trên nền móng cọc bê tông cốt thép, gia cố ta-luy mố bằng đá hộc, xử lý nền đường sau mố bằng vải địa kỹ thuật.

+ Cầu Bà Bột tại Km3+264,94: cầu gồm một nhịp giản đơn dài 20m. Sử dụng dầm bản rỗng bê tông cốt thép dự ứng lực. Bản mặt cầu tăng cường một lớp bê tông cốt thép dày 18cm, mặt cầu thảm một lớp bê tông nhựa nóng hạt min dày 5cm. Mố cầu dạng chữ U bằng bê tông cốt thép M300 đổ tại chỗ trên nền móng cọc bê tông cốt thép, gia cố ta-luy mố bằng đá hộc, xử lý nền đường sau mố bằng vải địa kỹ thuật.

+ Cầu Suối Linh tại Km 4+203,71: cầu gồm 3 nhịp giản đơn 3x15m. Sử dụng dầm bản rỗng  bê tông cốt thép dự ứng lực. Bản mặt cầu tăng cường một lớp bê tông cốt thép dày 18cm, mặt cầu thảm một lớp bê tông nhựa nóng hạt min dày 5cm. Mố cầu dạng chữ U bằng bê tông cốt thép M300 đổ tại chỗ trên nền móng cọc bê tông cốt thép, gia cố ta-luy mố bằng đá hộc, xử lý nền đường sau mố bằng vải địa kỹ thuật. Trụ cầu dạng thân đặc bê tông cốt thép M300, trên nền cọc.                 

(còn tiếp)

.
.
;
.
.