Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Cập nhật lúc 22:04, Chủ Nhật, 19/01/2020 (GMT+7)

(ĐN)- UBND tỉnh vừa ban hành chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020.

Chỉ thị nêu rõ, năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm cuối thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (2016- 2020), cũng là năm tiến hành đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, là năm diễn ra Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Đồng Nai lần thứ VI, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Nhằm phát huy kết quả đạt được trong năm 2019, tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình kế hoạch công tác trọng tâm của tỉnh trong năm 2020, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo kế hoạch 5 năm, Chủ tịch UBND tỉnh phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 với những nội dung cụ thể như: các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh tiếp tục đổi mới công tác thi đua - khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị, Thông tri 28 của Tỉnh ủy và Chỉ thị số 25 của Chủ tịch UBND tỉnh gắn với tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước trong năm 2020. Trong đó tập trung phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI  (nhiệm kỳ 2020-2025).

Cùng với đó là tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trọng tâm như: Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020- 2025; Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau; Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2020-2025. Từng cơ quan đơn vị, doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể gắn phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đột phá, tập trung tái cơ cấu kinh tế và các ngành, lĩnh vực; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển khoa học công nghệ, khởi nghiệp; phát triển du lịch;  thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội; bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân...

Bảo Hân

.
.
;
.
.