Tham mưu tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp

Cập nhật lúc 17:24, Thứ Ba, 14/01/2020 (GMT+7)

(ĐN)- Phát biểu tại hội nghị triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020 diễn ra vào sáng 14-1, đồng chí Phạm Văn Ru, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong năm 2020, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban tổ chức cấp ủy trực thuộc cần phối hợp tham mưu, đề xuất cấp ủy chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đồng chí Phạm Văn Ru
Đồng chí Phạm Văn Ru, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho rằng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban tổ chức cấp ủy trực thuộc cần phải tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, gắn với thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU về công tác cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng nói chung, trong đó chú ý ở địa bàn khu, ấp, công nhân lao động, đồng bào dân tộc, tôn giáo.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trong năm 2019, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ban tổ chức các cấp ủy trực thuộc đã tham mưu cho cấp ủy kịp thời triển khai Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 290-KH/TU của Ban TVTU về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước và đoàn thể các cấp theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức các cấp còn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề.

Đặc biệt, để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tạo điều kiện nhân dân thực hiện giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là về đạo đức, lối sống, trong năm 2019, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban TVTU ban hành quy định các đồng chí Tỉnh ủy viên trực tiếp dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư.

Tại hội nghị, một số ý kiến còn băn khoăn về việc số lượng cán bộ được kết luận về tiêu chuẩn chính trị còn quá ít so với số lượng cần phải kết luận để chuẩn bị công tác nhân sự Đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp huyện. Việc xử lý kỷ luật về mặt Đảng và chính quyền chưa thống nhất với nhau nên có trường hợp bị kéo dài thời gian phân tích, xếp loại đảng viên. Tỉnh cần có mô hình sinh hoạt Đảng phù hợp cho đảng viên là bộ đội xuất ngũ, đảng viên đang làm việc trong doanh nghiệp khi về sinh hoạt tại khu dân cư...

Tin và ảnh: Phương Hằng

 

.
.
;
.
.