Tập trung nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật lúc 16:43, Thứ Sáu, 10/01/2020 (GMT+7)

(ĐN) - Đến dự và phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ban Dân tộc tỉnh diễn ra vào ngày 10-1, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đề nghị Ban Dân tộc tỉnh và hệ thống làm công tác dân tộc trong tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về công tác dân tộc theo Nghị quyết của Tỉnh ủy và chương trình công tác của UBND tỉnh.

Phó trưởng ban Phụ trách Ban Dân tộc tỉnh Thổ Út, trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân tộc của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy Ban Dân tộc cho cá nhân trong tỉnh.
Phó trưởng ban Phụ trách Ban Dân tộc tỉnh Thổ Út, trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân tộc của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy Ban Dân tộc cho các cá nhân trong tỉnh.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp, năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh và hệ thống làm công tác dân tộc của tỉnh cần đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện tốt các chương trình, chính sách hỗ trợ giảm nghèo, nhà ở, vốn sản xuất, nước sinh hoạt, cải thiện vệ sinh môi trường.

Bên cạnh đó, cần quan tâm đến công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, phổ biến giáo dục chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước và các chính sách dân tộc cho đồng bào dân tộc thiểu số; nắm chắc diễn biến tâm tư, tình cảm của đồng bào để kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh ngay tại cơ sở. Củng cố hệ thống chính trị cơ sở, chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ là đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số; đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số...

Theo Phó trưởng ban phụ trách Ban Dân tộc tỉnh Thổ Út, Đồng Nai hiện có 36 dân tộc thiểu số với gần 190 ngàn người. Năm 2019, Ban Dân tộc tỉnh cũng như Phòng Dân tộc các huyện, thành phố đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số các cấp. UBND tỉnh cũng đã phê duyệt danh sách 604 hộ được hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề, hỗ trợ nước sinh hoạt..., với tổng kinh phí trên 12 tỷ đồng.

Cũng trong thời gian này, có 12 tổ chức phi chính phủ nước ngoài và nhà tài trợ nước ngoài đầu tư, hỗ trợ 20 chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số với số tiền trên 88,7 tỷ đồng. Tỉnh cũng đã cấp trên 58,2 ngàn thẻ bảo hiểm y tế từ nguồn quỹ kết dư khám chữa bệnh hàng năm cho đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài ra, toàn tỉnh đã vận động được trên 10 ngàn phần quà cho hộ dân tộc thiểu số nghèo với tổng giá trị hơn 4 tỷ đồng.

Dịp này, 40 cá nhân trong tỉnh đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển dân tộc.

Tin và ảnh: Võ Tuyên

.
.
;
.
.