Nêu cao ý thức phục vụ nhân dân

Cập nhật lúc 20:44, Thứ Hai, 06/01/2020 (GMT+7)

(ĐN) - Sáng 6-1, đoàn giám sát của tỉnh do đồng chí Huỳnh Văn Hồng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã giám sát tại Văn phòng đăng ký đất đai của tỉnh và Sở Xây dựng về kết quả thực hiện Năm Dân vận chính quyền; Thông tri 37-TT/TU của Ban TVTU về nâng cao hiệu quả công tác Dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp và Kết luận 77-KL/TU của Ban TVTU về ban hành Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới.

Đoàn làm việc tại Văn phòng đăng ký đất đai của tỉnh
Đoàn làm việc tại Văn phòng đăng ký đất đai của tỉnh

Tại Văn phòng đăng ký đất đai của tỉnh, đồng chí Lê Thanh Tuấn, Giám đốc đơn vi cho biết, trong những năm qua Văn phòng đăng ký đất đai của tỉnh đã xác định cải cách hành chính là một nội dung quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Do đó, đơn vị thường xuyên nhắc nhở, chấn chỉnh, yêu cầu các phòng, đội, chi nhánh trực thuộc đẩy mạnh cải cách hành chính trong giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, nhằm giảm thiểu tình trạng hồ sơ trễ hẹn.

Kết quả trong năm 2019, Văn phòng đăng ký đất đai của tỉnh đã giải quyết 99% hồ sơ tổ chức và 100% hồ sơ hộ gia đình và cá nhân đúng và trước hạn. Để tạo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, đơn vị còn liên tục rà soát, kiến nghị rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi nhất cho người dân trong quá trình giải quyết công việc. Đơn vị cũng đã thường xuyên kiểm tra công vụ, luân chuyển vị trí công tác đối với những trường hợp chưa thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, bị người dân và doanh nghiệp phản ánh, không hài lòng.

Đồng chí Huỳnh Văn Hồng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị, trong thời gian tới Văn phòng đăng ký đất đai của tỉnh tiếp tục tăng cường quản lý, giám sát các bộ phận trực thuộc, qua đó hạn chế thấp nhất tiêu cực trong công việc. Văn phòng đăng ký đất đai của tỉnh nên có đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp. Đồng thời phải xây dựng được lịch tiếp công dân; theo dõi đơn thư khiếu nại, tố cáo, xử lý hiệu quả các vấn đề bức xúc của nhân dân.

Đoàn làm việc tại Sở xây dựng
Đoàn làm việc tại Sở Xây dựng

Buổi chiều cùng ngày, đoàn đã giám sát tại Sở Xây dựng. Tại đây, đồng chí Huỳnh Văn Hồng, trưởng đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện công tác dân vận của đơn vị. Đồng thời chỉ ra một số bất cập trong lĩnh vực mà Sở Xây dựng được giao thực hiện. Đồng chí nêu rõ, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu Sở Xây dựng nhận thấy có những vấn đề bất cập, không phù hợp thực tế cuộc sống thì phải sớm phản hồi kiến nghị với cấp trên hoặc cấp có thẩm quyền để có phương án xử lý tốt nhất. Đơn vị cần thường xuyên phải có dự báo trong lĩnh vực phụ trách, từ đó đề ra được định hướng, ứng phó hiệu quả với những khó khăn, tồn tại có thể xảy ra.

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy lưu ý: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, nhân viên Sở Xây dựng phải luôn đặt mình vào vị trí của người dân để thấy nỗi khổ của người dân mà có trách nhiệm hơn với công việc, có thái độ phục vụ nhân dân tốt hơn, không nhũng nhiễu, vòi vĩnh người dân và doanh nghiệp.

Tin, ảnh: Phương Hằng

.
.
;
.
.