Nâng cao nhận thức về an toàn, vệ sinh lao động

Cập nhật lúc 22:00, Thứ Hai, 06/01/2020 (GMT+7)

(ĐN)- UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 31-5 với chủ đề Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Kế hoạch nêu rõ, thông qua Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động nhằm phát động các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thúc đẩy các chương trình, hoạt động tuyên truyền rộng rãi về an toàn, vệ sinh lao động; nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, thực thi có hiệu quả Luật An toàn, vệ sinh lao động; cải thiện điều kiện làm việc, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và sự cố mất an toàn lao động trên địa bàn tỉnh…

Bảo Hân

.
.
;
.
.