Đề cao vai trò tự kiểm tra của cấp ủy, tổ chức Đảng

Cập nhật lúc 23:16, Thứ Năm, 16/01/2020 (GMT+7)

(ĐN)- Chiều 16-1, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Thái Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Võ Văn Chánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, trong năm 2019 một số nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát có chuyển biến tích cực. Nổi bật là số cuộc kiểm tra, giám sát đảng viên của cấp ủy tăng nhiều so với năm 2018 (trong đó số cuộc kiểm tra tăng 22,27% và số cuộc giám sát tăng 2 lần). Bên cạnh công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, việc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra các cấp cũng tăng, với gần 7%. Số đảng viên bị tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết giảm 42,5%. Tỷ lệ giải quyết đơn thư tố cáo tổ chức Đảng, đảng viên và khiếu nại về kỷ luật Đảng của đảng viên được giải quyết đạt 100%. Việc xem xét kỷ luật cơ bản đảm bảo phương hướng, phương châm, nguyên tắc thủ tục quy định nên tỷ lệ đảng viên khiếu nại thấp so với tổng số đảng viên bị thi hành kỷ luật. Năm qua số đảng viên bị thi hành kỷ luật là 441 đảng viên (chiếm 0,53% tổng số đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh, đảm bảo chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra dưới 0,6%).

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn biểu  dương những nỗ lực và thành tích của ngành kiểm tra các cấp, góp phần cùng tập thể cấp ủy và các tổ chức Đảng trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của Đảng bộ tỉnh trong năm 2019.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của công tác kiểm tra, giám sát. Đó là, việc tự phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên còn hạn chế, chủ yếu vẫn thông qua đơn thư tố cáo nặc danh, mạo danh, qua dư luận, công luận và cấp trên trực tiếp thanh tra, kiểm tra; ít phát hiện từ tổ chức Đảng để đấu tranh làm rõ, vì vậy tác dụng phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm còn hạn chế.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đề nghị ngành kiểm tra nên nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh để có thể thực hiện việc nếu tổ chức Đảng tự phát hiện được vi phạm của tổ chức, cá nhân thì không bị trừ điểm; còn đơn vị nào để cấp trên phát hiện hoặc có đơn thư tố cáo thì bị trừ điểm, tránh tình trạng có đơn vị, địa phương thấy năm nay số đảng viên bị kỷ luật nhiều, sợ bị trừ điểm nên để lại năm sau xử lý kỷ luật.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn lưu ý tập trung nâng cao nhận  thức và vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt ở từng cấp về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, ban cán sự Đảng, Đảng đoàn khi xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát phải phù hợp nhiệm vụ chính trị từng đơn vị, địa phương; trong đó đề cao vai trò tự kiểm tra của cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc. Chú trọng thực hiện đồng bộ giữa kiểm tra và giám sát theo phương châm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”; kiểm tra giám sát ở những cơ quan trọng yếu và các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; kiểm tra, giám sát việc giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, việc nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát để phục vụ tốt cho công tác chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phương Hằng

.
.
;
.
.