.

Công ty cổ phần Đồng Tiến: Hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Cập nhật lúc: 21:30, 05/01/2020 (GMT+7)

(ĐN)- Công ty cổ phần Đồng Tiến vừa tổ chức tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; biểu dương và khen thưởng các tập thể, cá nhân lao động xuất sắc; triển khai nhiệm vụ năm 2020 và phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.

Lãnh đạo công ty tặng khánh lưu niệm và hoa tri ân khách hàng tiêu biểu
Lãnh đạo công ty tặng khánh lưu niệm và hoa tri ân khách hàng tiêu biểu

Trong năm 2019, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng tập thể lãnh đạo và người lao động đã nỗ lực, chủ động tìm cách tháo gỡ khó khăn, phấn đấu thực hiện đạt và vượt tất cả chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019. Theo đó, tổng sản lượng sản xuất đạt hơn 24,3 triệu sản phẩm; tổng doanh thu đạt 2.192 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2018; kim ngạch xuất khẩu đạt 221,3 triệu USD, tăng 23% so với kế hoạch năm và tăng 30% so với cùng kỳ; tổng lợi nhuận đạt trên 82,37 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước hơn 22,3 tỷ đồng; đầu tư phát triển sản xuất gần 100 tỷ đồng. Tình hình sản xuất kinh doanh ổn định đã tạo điều kiện đảm bảo thu nhập bình quân của người lao động công ty đạt 10,16 triệu đồng/người/ tháng...

Đây là năm thứ 29 công ty liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tạo tiền đề tiếp tục xây dựng kế hoạch và phấn đấu thực hiện tăng từ 5-20% tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2020.

 Dương Thi