Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số

Cập nhật lúc 22:05, Thứ Tư, 01/01/2020 (GMT+7)

(ĐN)- Sở Văn hóa - thể thao và du lịch cho biết, năm 2019, công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả. Trong đó, hoàn thành công tác sưu tầm hiện vật các đề tài như: đồ nghề thầy cúng, trang phục, nhạc cụ, nhạc khí các dân tộc thiểu số ở Đồng Nai; hoàn thành công tác biên soạn đề tài văn hóa phi vật thể kiểm kê di sản văn hóa điển hình các dân tộc thiểu số; ẩm thực truyền thống các dân tộc bản địa; biên soạn nội dung văn hóa của người Tày, người Chăm ở Đồng Nai.

Lễ hội Sayangbri của dân tộc Chơro (TP.Long Khánh) năm 2019
Lễ hội Sayangbri của dân tộc Chơro (TP.Long Khánh) năm 2019

Công tác bảo tồn và phát huy lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc cũng được duy trì và tổ chức định kỳ như: Sayangva của dân tộc Chơro; lễ hội Tả tài phán, lễ hội chùa Ông của đồng bào Hoa; lễ Yang Bơnơm của đồng bào Mạ… Công tác quản lý lễ hội dân gian truyền thống của các dân tộc thiểu số không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng tôn giáo mà còn tạo môi trường lý tưởng để đồng bào các dân tộc trên địa bàn hào hứng tham gia giao lưu, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cũng trong năm 2019, các đơn vị nghệ thuật của Sở đã tổ chức 230 buổi chiếu phim lưu động và các chương trình văn nghệ đặc sắc, mang đậm bản sắc dân tộc phục vụ đồng bào. Các hoạt động đã phần nào đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Ly Na

.
.
;
.
.