Ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai

Cập nhật lúc 22:22, Thứ Tư, 01/01/2020 (GMT+7)

(ĐN)- Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai.

Nhà máy thủy điện Trị An xả tràn nhằm đảm bảo an toàn hồ chứa
Nhà máy thủy điện Trị An xả tràn nhằm đảm bảo an toàn hồ chứa

Theo đó, hằng năm các hồ: Thác Mơ, Cần Đơn, Srok Phu Miêng, Phước Hòa, Đơn Dương, Đại Ninh, Đồng Nai 2, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, Đăk R’Tih (bậc trên), Đồng Nai 5, Trị An, Hàm Thuận, Đa Mi, Dầu Tiếng, Đa Khai, Đạ Dâng 3, Đăk Sin 1, Đa M’Bri,  Đắk Kar và đập dâng Tà Pao trên lưu vực sông Đồng Nai trong mùa lũ phải vận hành theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên:

Đảm bảo an toàn công trình: Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình hồ chứa Đại Ninh, không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ nhỏ hơn hoặc bằng lũ cực hạn (PMF) với lưu lượng đỉnh 11 ngàn m3/s; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình hồ chứa; Đồng Nai 2, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, Trị An và Dầu Tiếng không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 5 ngàn năm.

Bên cạnh đó, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình hồ chứa Hàm Thuận không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 2 ngàn năm.

Việc vận hành giảm lũ cho hạ du phải bảo đảm không được gây dòng chảy đột biến, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân ở khu vực ven sông ở hạ du các hồ chứa; trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật…

Bảo Hân

.
.
;
.
.