TP.Long Khánh: Chuẩn bị tốt cho đại hội Đảng các cấp

Cập nhật lúc 22:36, Thứ Sáu, 27/12/2019 (GMT+7)

(ĐN) - Ông Nguyễn Đức Thạnh, Phó bí thư thường trực Thành ủy Long Khánh cho hay, Thành ủy vừa tổ chức rà soát lại các khâu nhằm chuẩn bị tốt cho đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội IV Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Long Khánh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt đầy đủ, kịp thời các quy định theo Kế hoạch 290 của Tỉnh ủy về hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị để mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nắm vững; nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của Đại hội Đảng các cấp nhằm thực hiện đúng, thống nhất từ cấp ủy cơ sở để tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp.

Hiện nay, các cơ sở Đảng tiếp tục tập trung thực hiện các công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội IV Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ thành phố đã thông qua dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ 5; dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 3 hiện đang tiếp tục hoàn chỉnh, lấy ý kiến.

Nam Anh

.
.
;
.
.