Thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình Mỗi xã một sản phẩm

Cập nhật lúc 21:34, Thứ Sáu, 20/12/2019 (GMT+7)

(ĐN)- UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Đồng Nai.  Hội đồng có chức năng thẩm định, đánh giá, phân hạng các sản phẩm chương trình OCOP cấp tỉnh theo tiêu chí được ban hành tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21-8-2019 của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo UBND tỉnh xem xét, ban hành quyết định công nhận kết quả đánh giá, cấp giấy chứng nhận sản phẩm đạt 3 và 4 sao, tổ chức công bố kết quả.  Quyết định cũng nêu rõ các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch và ủy viên hội đồng. Theo đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh làm Chủ tịch hội đồng; Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn là cơ quan thường trực hội đồng.

OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện.               

            Bảo Hân

.
.
;
.
.