Rà soát, cắt giảm danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh

Cập nhật lúc 22:09, Thứ Ba, 03/12/2019 (GMT+7)

(ĐN)- Nhằm tiếp tục tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng vừa ký ban hành Văn bản số 13620/UBND-HCC về việc rà soát, cắt giảm danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành (KTCN), điều kiện kinh doanh (ĐKKD) và cải cách thủ tục hành chính (TTHC).

Theo đó, về tình trạng chồng chéo một mặt hàng phải thực hiện cùng lúc nhiều thủ tục, chịu nhiều hình thức quản lý, KTCN, lãnh đạo tỉnh giao Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn làm đầu mối chủ trì, phối hợp Sở Y tế (đối với phụ gia, hương liệu, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm), Sở Công thương (đối với bột, tinh bột) để rà soát, thống nhất phân định rõ đầu mối chủ trì KTCN đối với các mặt hàng nêu trên. Tham mưu UBND tỉnh đề xuất Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xử lý theo quy định.

Để tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm KTCN đối với danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh giao Cục Hải quan Đồng Nai chủ trì, phối hợp sở, ngành, các đơn vị liên quan rà soát KTCN đối với một số hàng hóa. Tham mưu UBND tỉnh báo cáo, đề xuất bộ, ngành liên quan cắt giảm KTCN đối với danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu theo quy định.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh giao Sở Kế hoạch - đầu tư chủ trì phối hợp với sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát ĐKKD còn chồng chéo, bất cập, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, kiên quyết không để phát sinh thêm ĐKKD, đảm bảo cắt giảm thực chất tối thiểu 50% ĐKKD…

Để đẩy mạnh cải cách TTHC trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị giám đốc các sở, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo cải cách TTHC thực chất, hiệu quả. Cụ thể, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các TTHC, quy trình giải quyết theo thẩm quyền, kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phương án đơn giản hóa để kiến nghị bộ, ngành trung ương xem xét, phê duyệt, làm cơ sở để triển khai thực hiện tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Thường xuyên kiểm tra cập nhật thông tin về công bố Bộ TTHC của bộ, ngành trung ương theo lĩnh vực quản lý của từng sở, ban, ngành trên trang của bộ, ngành trung ương và trên trang Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC...

Lâm Viên

.
.
;
.
.