Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn:

Ưu tiên vốn và quỹ đất để xây dựng các khu tái định cư

Cập nhật lúc 15:33, Thứ Ba, 10/12/2019 (GMT+7)

(ĐN)- Sáng 10-12, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy do đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về kết quả thực hiện Kế hoạch 151-KH/TU ngày 30-9-2013 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”; kết quả thực hiện Kế hoạch 257-KH/TU ngày 31-8-2015 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững dất nước”.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn kết luận tại buổi làm việc
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, thực hiện Kế hoạch 151 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả theo kế hoạch đề ra. Trong đó, đã quan tâm chỉ đạo lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đúng quy định và kịp thời, từ đó tạo thuận lợi lớn trong việc định hướng, bố trí sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực, địa phương.

Bên cạnh đó, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh luôn kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh theo quy định. Đến nay, toàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 99,17% so với diện tích đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận. Cơ sở dữ liệu địa chính được kết nối liên thông 3 cấp: tỉnh, huyện và xã; đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai theo hướng rút ngắn thời gian thực hiện và giảm bớt số lần đi lại cho người dân…

Đối với việc thực hiện Kế hoạch 257, hàng năm tỉnh đều đảm bảo chi 2% ngân sách cho lĩnh vực văn hóa. Đến nay hệ thống thiết chế văn hóa trên địa bàn tỉnh đã xây dựng hoàn thành 100% nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng của người dân.

Tỉnh đã huy động xã hội hóa cho lĩnh vực văn hóa rất mạnh, theo đó tỷ lệ cơ sở văn hóa ngoài công lập trên tổng số cơ sở văn hóa toàn tỉnh chiếm tới 62,37%. Phong trào xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị được quan tâm triển khai thực hiện ở các địa phương. Nhiều dự án, chương trình về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, di sản văn hóa phi vật thể ở các địa phương được hỗ trợ, sáng tạo…

Đồng chí Cao Tiến Dũng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tại buổi làm việc
Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Cao Tiến Dũng báo cáo tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đã thống nhất với những kết quả đạt được như đánh giá của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; đồng thời chỉ ra một số hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện.

Đồng chí Hồ Thanh Sơn đề nghị trong thời gian tới, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai; thường xuyên thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc, thông tin, dư luận quan tâm liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất công, công tác giao đất cho doanh nghiệp, cho thuê đất; đấu giá quyền sử dụng đất.

Đồng chí lưu ý, trong chỉ đạo, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cần ưu tiên và tập trung nguồn vốn, quỹ đất do Nhà nước đang trực tiếp quản lý để đầu tư xây dựng các khu tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ, đảng bộ cơ sở trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại cấp xã, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong công tác này nhằm đảm bảo tính công khai, dân biết, dân bàn, dân kiểm tra.

Về thực hiện Kế hoạch 257, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cần tiếp tục có giải pháp cụ thể nhằm triển khai có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng con người Đồng Nai phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, hướng đến Chân - Thiện - Mỹ; thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, truyền thống văn hóa, lịch sử trên 320 năm Biên Hòa - Đồng Nai; truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ Biên Hòa - Đồng Nai và chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Cần đa dạng hóa các nguồn đầu tư cho sự nghiệp văn hóa, đưa văn hóa về cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến, vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Tin, ảnh: Phương Hằng

.
.
;
.
.