Dữ liệu xả thải của hơn 10 ngàn cơ sở được quản lý trên phần mềm

Cập nhật lúc 16:17, Thứ Hai, 02/12/2019 (GMT+7)

(ĐN) - Sở Tài nguyên- môi trường cho biết, hiện nay phần mềm quản lý môi trường của sở đang quản lý dữ liệu của hơn 10 ngàn cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trên địa bàn tỉnh. Đây là các cơ sở nằm trong danh sách các nguồn có xả nước thải (nguồn thải) trong quá trình sản xuất kinh doanh.

hình không chú thích
Một góc Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Nhơn Trạch 2 (Ảnh tư liệu)

Trong 5 năm qua (từ năm 2014 – 2019), tỉnh đã thực hiện các dự án điều tra, cập nhật nguồn thải trên địa bàn và thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường của tỉnh. Hàng năm, các cơ sở có phát sinh nguồn nước thải trong quá trình sản xuất, kinh doanh đều được cập nhật vào phần mềm quản lý môi trường để giám sát, quản lý.

Trên cơ sở kết quả điều tra, đến nay tỉnh đã lập danh sách 86 cơ sở có nguồn thải lớn trên địa bàn tỉnh (phát sinh nước thải từ 200m3/ngày trở lên hoặc thuộc các nhóm ngành có nguy cơ gây ô nhiễm cao như dệt nhuộm, xi mạ, xử lý chất thải, ...). Các cơ sở này được phân theo các nhóm ngành sản xuất cụ thể để quản lý.

Năm 2019, tỉnh tiếp tục thực hiện kế hoạch “Điều tra nguồn thải các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh". Tuy nhiên, do tình hình diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, do đó các nhiệm vụ liên quan đến các cơ sở chăn nuôi ngưng thực hiện trong năm nay.

Phạm Tùng

.
.
;
.
.