Chùm tin huyện Thống Nhất

Cập nhật lúc 22:04, Thứ Hai, 02/12/2019 (GMT+7)

* 96% hồ sơ giải quyết đúng hạn

Từ đầu năm 2019 đến nay, bộ phận một cửa từ huyện đến xã trên địa bàn huyện Thống Nhất đã tiếp nhận gần 27,5 ngàn hồ sơ, giải quyết trên 25 ngàn hồ sơ. Trong đó, giải quyết đúng thời hạn quy định gần 24 ngàn hồ sơ, tỷ lệ đạt 96%.

TIN LIÊN QUAN
Để có những kết quả trên, huyện Thống Nhất đã ban hành các kế hoạch thực hiện và kiểm soát về cải cách hành chính (CCHC) và thủ tục hành chính (TTHC). Bên cạnh đó, huyện thành lập đoàn kiểm tra về công tác CCHC, kiểm soát TTHC, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp, trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại các xã, thị trấn.

Qua kiểm tra, công tác CCHC, kiểm soát TTHC của các xã, thị trấn có nhiều chuyển biến tích cực, các bộ TTHC được cập nhật, bổ sung mới và niêm yết công khai theo quy định. Những khó khăn, vướng mắc về công tác CCHC được các ngành phối hợp với đơn vị chức năng xử lý kịp thời.

Minh Quân

* Đề xuất ngừng triển khai dự án Khu công nghiệp Gia Kiệm

UBND huyện Thống Nhất đã tổ chức lấy ý kiến người dân có đất trong khu vực thực hiện dự án Khu công nghiệp Gia Kiệm về việc triển khai xây dựng hạ tầng đối với dự án trên. Kết quả, trên 80% hộ dân không đồng ý tiếp tục triển khai dự án, tỷ lệ hộ dân đồng ý là 17%, còn lại không có ý kiến.

Kết quả trên là cơ sở để UBND huyện báo cáo UBND tỉnh về kết quả rà soát thực hiện các thủ tục đầu tư,  đánh giá tính khả thi và hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Gia Kiệm theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Theo chủ trương của UBND tỉnh, Khu công nghiệp Dầu Giây sẽ mở rộng thêm 75 hécta, Khu công nghiệp Long Khánh (TP.Long Khánh) mở rộng 500 hécta. Hai khu công nghiệp này hạ tầng đã được xây dựng đồng bộ, đều mở rộng trên đất cao su, tỷ suất đầu tư khoảng 75-80 USD/m2. Khu công nghiệp Dầu Giây hiện còn hơn 100 hécta chưa có nhà đầu tư thuê mặt bằng. Trong khi đó, Khu công nghiệp Gia Kiệm tỷ suất đầu tư khoảng 90 USD/m2, cao hơn tỷ suất đầu tư vào 2 khu công nghiệp trên.

Thủy Mộc

* 100% đơn thư, khiếu nại của người dân được giải quyết

Đến nay, bộ phận phụ trách công tác tiếp công dân các cấp trên địa bàn huyện Thống Nhất đã tiếp 288 lượt công dân. Cụ thể, cấp huyện tiếp 225 lượt người (trong đó: lãnh đạo tiếp 22 lượt, Ban tiếp công dân huyện tiếp 203 lượt; cấp xã tiếp 63 lượt).

Bên cạnh đó, UBND huyện tiếp nhận 130 đơn, thư khiếu nại, tố cáo (khiếu nại 5 đơn; tố cáo 2 đơn; phản ảnh, kiến nghị 123 đơn). Đơn thuộc thẩm quyền UBND huyện thụ lý, giải quyết 94 đơn, đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết UBND huyện là 36 đơn. Kết quả, UBND huyện đã giải quyết 94/94 đơn khiếu nại, phản ảnh, kiến nghị thuộc thẩm quyền; chuyển 36 đơn không thuộc thẩm quyền cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đạt 100%. UBND cấp xã tiếp nhận và giải quyết 88/88 đơn phản ảnh kiến nghị về các lĩnh vực môi trường, đất đai, tranh chấp về dân sự... thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, đạt 100%.

Vy Vy

.
.
;
.
.