Thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính

Cập nhật lúc 17:22, Thứ Năm, 28/11/2019 (GMT+7)

(ĐN)- Chiều 28-11, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng và Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành về công tác cải cách hành chính năm 2019.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng kết luận tại cuộc họp
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng kết luận tại cuộc họp

Năm 2019, tỉnh đã tiếp tục rà soát công bố thủ tục mới ban hành, thủ tục được sửa đổi, thủ tục bị bãi bỏ của 10 sở, ngành. Các thủ tục đang được cập nhật lên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Cổng dịch vụ công của tỉnh. Bên cạnh đó, bộ phận một cửa cấp huyện, xã được kiện toàn hoạt động, nhân sự.

Trong năm 2019, tỉnh cũng đã triển khai các thủ tục thuê dịch vụ công nghệ thông tin, nâng cao năng lực phục vụ cho Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020. Kết quả, có 22,1 ngàn hồ sơ được tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn tồn tại một số hạn chế, vướng mắc trong công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin liên quan đến nâng cấp phần mềm một cửa, hệ thống quản lý văn bản, liên thông cơ sở dữ liệu, cổng dịch vụ công trực tuyến.

Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng người dân phản ánh về thái độ phục vục của công chức, viên chức tại các sở, ngành, bộ phận một cửa cấp xã, huyện. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đất đai trễ hạn tại một số huyện còn cao. Cổng dịch vụ công của tỉnh, hệ thống một cửa điện tử tỉnh chưa kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia. Hệ thống quản lý văn bản điện tử của các đơn vị trên địa bàn tỉnh chưa được chuẩn hóa theo yêu cầu kỹ thuật. Số hồ sơ dịch vụ công trực tuyến chung 3 cấp còn rất thấp…

Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đề nghị Văn phòng UBND tỉnh rà soát xem những sở, ngành, đơn vị nào thực hiện cải cách hành chính chưa tốt, thường xuyên trả lời trễ, không trả lời người dân hoặc trả lời không đúng trọng tâm, khiến người dân phản ánh để xử lý nghiêm. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin – truyền thông tính toán, đánh giá phần mềm nào phù hợp, ưu tiên xử lý cải cách hành chính văn bản một cửa trên hệ thống; tính toán vấn đề nhân sự để vận hành hệ thống hoạt động trơn tru; sau khi nâng cấp phần mềm phải theo dõi, khi nào thấy hệ thống gần đầy dữ liệu cần kịp thời đề xuất để nâng cấp hệ thống, tránh tình trạng nghẽn mạng. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ làm việc với Sở Thông tin – truyền thông lưu ý vấn đề lưu hồ sơ điện tử, thanh toán điện tử.

Tin, ảnh: Hạnh Dung

.
.
;
.
.