Nâng cao hoạt động Công đoàn hướng về cơ sở

Cập nhật lúc 17:40, Thứ Năm, 21/11/2019 (GMT+7)

(ĐN) - Ngày 21-11, Tổ công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh do Phó ban tổ chức LĐLĐ tỉnh Nguyễn Tấn Khanh làm tổ trưởng đã khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết 4a/NQ-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI về “Nâng cao hoạt động Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân của Công đoàn trong hình mới” tại LĐLĐ huyện Định Quán.

 Đại diện LĐLĐ huyện Định Quán báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 4a/NQ-TLĐ với tổ công tác.
Đại diện LĐLĐ huyện Định Quán báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 4a/NQ-TLĐ với Tổ công tác

Chủ tịch LĐLĐ huyện Định Quán Nguyễn Chánh Bổn cho biết, Công đoàn huyện hiện có 136 Công đoàn cơ sở trực thuộc, tổng số đoàn viên 10.148/10.440 lao động, đạt tỷ lệ trên 97%.Thực hiện Nghị quyết 4a/NQ-TLĐ, LĐLĐ huyện đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn, hướng về cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền, giám sát chính sách pháp luật tại các đơn vị, doanh nghiệp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn cơ sở chủ chốt có đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu công việc được chú trọng. Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện đã vận động đoàn viên, người lao động thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; chỉ đạo các Công đoàn cơ sở phối hợp chính quyền, doanh nghiệp đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng đoàn viên, người lao động.

Bên cạnh kết quả nổi bật, hoạt động Công đoàn huyện Định Quán còn một số hạn chế như kỹ năng hoạt đông, kinh nghiệm công tác cán bộ Công đoàn chưa cao; chế độ đãi ngộ đối với cán bộ Công đoàn còn hạn chế nên chưa thu hút được nhân sự giỏi…

Những khó khăn, kiến nghị của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã được Tổ công tác giải thích cụ thể, rõ ràng như công tác tổ chức, nhân sự, tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Công đoàn,…Riêng những kiến nghị liên quan đến tài chính, thu kinh phí, chế độ cán bộ Công đoàn, Tổ công tác ghi nhận và báo cáo Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh để có biện pháp khắc phục, hỗ trợ nhằm đẩy mạnh chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở, đáp ứng nguyện vọng đoàn viên, người lao động.

Tin, ảnh: Lan Mai

.
.
;
.
.