Lồng ghép quản lý tài nguyên thiên nhiên vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Cập nhật lúc 21:35, Thứ Tư, 13/11/2019 (GMT+7)

(ĐN) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 3368/QĐ-UBND về việc thành lập Ban triển khai dự án lồng ghép quản lý tài nguyên thiên nhiên và các mục tiêu về bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý các khu dự trữ sinh quyển ở Việt Nam tại Đồng Nai.

Theo đó ban triển khai dự án này do ông Trần Văn Mùi, Phó trưởng ban thường trực Ban quản lý Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai, Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai làm trưởng ban. Ban triển khai dự án có nhiệm vụ xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động tại hiện trường của dự án, tuân thủ các quy định hiện hành của Việt Nam và theo quy chế chung, quản lý chương trình, dự án hợp tác Việt Nam - Liên hợp quốc (HPPMG), các quy định khác của nhà tài trợ…

Từ đó, ban triển khai dự án báo cáo kết quả hoạt động theo yêu cầu của UBND tỉnh, Tổng cục Môi trường, kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án để đề xuất phương án khắc phục, giải quyết...

Hoàng Hải

.
.
;
.
.