Xem cải cách hành chính là khâu đột phá

Cập nhật lúc 22:13, Thứ Tư, 09/10/2019 (GMT+7)

(ĐN)- Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Phạm Minh Thành cho biết, cải cách hành chính được đơn vị này xác định là bước đột phá trong thực hiện các chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn.

Đến nay, ngành Bảo hiểm xã hội đã cắt giảm một thủ tục hành chính xuống còn 27 thủ tục. Đồng thời duy trì nghiêm túc việc tổ chức bộ phận một cửa để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo quy định bằng 3 hình thức: giao dịch điện tử, giao dịch trực tiếp và giao dịch qua dịch vụ bưu chính công ích.

Toàn bộ ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Bảo hiểm hiện nay đã được triển khai và xây dựng theo khung kiến trúc chính phủ điện tử.

An Yên

.
.
;
.
.