Trang bị và sử dụng hiệu quả sổ tay giáo dục

Cập nhật lúc 21:09, Thứ Sáu, 04/10/2019 (GMT+7)

(ĐN) - Sở GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh, từ nay đến năm 2021. Đây là hành động nhằm đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; giảm thiểu bạo lực học đường.

Một trong những chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch này là 100% học sinh từ lớp 3 đến lớp 12 trang bị và sử dụng hiệu quả cuốn sổ tay giáo dục. Cụ thể, các trường TH, THCS, THPT phải tăng cường quán triệt việc trang bị cuốn sổ tay giáo dục dành cho học sinh Đồng thời, nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn của ngành giáo dục để giúp học sinh sử dụng hiệu quả cuốn sổ tay. Kế hoạch nêu trên cũng đề ra chỉ tiêu 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tiếp tục hoàn chỉnh và triển khai hiệu quả Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.

Tường Vi

.
.
;
.
.