Tổ chức 200 buổi tuyên truyền cho nạn nhân da cam

Cập nhật lúc 21:50, Thứ Tư, 02/10/2019 (GMT+7)

(ĐN)- Toàn tỉnh hiện có 161/170 xã, phường, thị trấn thành lập được Hội và Chi hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Còn 9 xã, phường khác do có ít nạn nhân da cam hoặc không có nạn nhân da cam nên không thành lập tổ chức Hội.

Thông qua các tổ chức này, các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin đã thực hiện 200 buổi tuyên truyền cho nạn nhân da cam về nhiều nội dung như: Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14-5-2015 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; các chủ trương, chính sách hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam của Nhà nước và của tỉnh; gương điển hình trong học tập, lao động là nạn nhân da cam...

Sông Thao

.
.
;
.
.