Thông báo về kỳ thi tuyển công chức, xét tuyển viên chức và thi nâng ngạch công chức năm 2019

Cập nhật lúc 17:27, Thứ Hai, 07/10/2019 (GMT+7)

THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi, thời gian, địa điểm tổ chức hướng dẫn các nội dung liên quan kỳ thi, thu lệ phí thi kỳ thi tuyển công chức, xét tuyển viên chức và thi nâng ngạch công chức năm 2019

Căn cứ Quyết định số 1729-QĐ/TU ngày 04/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Tải về tại đây) về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi công chức, xét tuyển viên chức và thi nâng ngạch công chức khối Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2019. Hội đồng Tuyển dụng công chức thông báo:

I. DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

1. Thí sinh đủ điều kiện dự thi: gồm 216 thí sinh, trong đó:

- Thi tuyển công chức: 186 thí sinh (Tải về);

- Xét tuyển viên chức: 05 thí sinh (Tải về);

- Thi nâng ngạch công chức từ ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên: 25 thí sinh (Tải về).

2. Thí sinh không đủ điều kiện dự thi: 07 thí sinh (Tải về)

 (kèm theo Quyết định số 1729- QĐ/TU ngày 04/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi công chức, xét tuyển viên chức và thi nâng ngạch công chức khối Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2019).

Lưu ý:

- Căn cứ danh sách đính kèm, thí sinh rà soát thông tin cá nhân, trường hợp phát hiện thông tin không đầy đủ hoặc sai sót (họ tên, ngày tháng năm sinh, thông tin đào tạo, đối tượng ưu tiên, …) cần điều chỉnh, bổ sung, đề nghị thí sinh ghi vào phiếu điều chỉnh thông tin (theo mẫu đính kèm) gửi về cho Hội đồng Tuyển dụng công chức (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) vào ngày hướng dẫn các nội dung liên quan kỳ thi.

- Đối với các thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học, sau Đại học ở nước ngoài cần thực hiện thủ tục công nhận văn bằng và có giấy xác nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục Đào tạo trước ngày ban hành Quyết định tuyển dụng (dự kiến ngày 09/12/2019). Hội đồng Tuyển dụng công chức sẽ hủy kết quả thi tuyển đối với thí sinh nếu không có giấy xác nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục Đào tạo theo thời gian quy định.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HƯỚNG DẪN CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN KỲ THI, THU LỆ PHÍ THI

1. Thời gian:

- Đối với thi tuyển công chức, thi nâng ngạch công chức:

+ Thứ bảy (ngày 12/10/2019):

Buổi sáng: từ 8 giờ đến 11 giờ: môn Kiến thức chung

Buổi chiều: từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút: môn Chuyên ngành

+ Chủ nhật (ngày 13/10/2019):

Buổi sáng: từ 8 giờ đến 11 giờ: môn tiếng Anh

- Đối với xét tuyển viên chức: Hội đồng Tuyển dụng sẽ thông báo thời gian, địa điểm triệu tập phỏng vấn và thực hành sau khi có kết quả của Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển của thí sinh.

2. Địa điểm:

Tại Trường Đại học Đồng Nai, số 04 Lê Quí Đôn, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

Danh mục tài liệu ôn thi được đăng tải trên trang thông tin điện tử Báo Đồng Nai, Đài Phát Thanh và Truyền hình Đồng Nai trước ngày tổ chức hướng dẫn. Đề nghị thí sinh theo dõi và tự chuẩn bị tài liệu ôn tập (Hội đồng Tuyển dụng không phát hành tài liệu ôn tập). (Tải danh mục tài liệu ôn thi)

3. Thu lệ phí dự thi

- Đối với thi tuyển công chức, xét tuyển viên chức: 400.000 đồng/01 thí sinh.

- Đối với thi nâng ngạch công chức: 700.000 đồng/01 thí sinh.

- Thời gian thu lệ phí dự thi: ngày 12/10/2019 và hết buổi sáng ngày 13/10/2019.

- Địa điểm thu lệ phí dự thi: tại Trường Đại học Đồng Nai.

Thông báo này được niêm yết công khai tại Nhà Công vụ Tỉnh ủy, Số 90 Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. đăng tải trên trang thông tin điện tử Báo Đồng Nai, Đài Phát Thanh và Truyền hình Đồng Nai.

Trên đây là danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, thời gian, địa điểm tổ chức hướng dẫn các nội dung liên quan và thu lệ phí kỳ thi tuyển công chức, xét tuyển viên chức và thi nâng ngạch công chức khối Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2019. Hội đồng Tuyển dụng công chức tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị và thí sinh biết thực hiện.

T/M HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

Phạm Văn Ru

UVTVTU. Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

.
.
;
.
.