Tăng cường điều trị thuốc ARV

Cập nhật lúc 22:08, Thứ Hai, 07/10/2019 (GMT+7)

(ĐN) - Sở Y tế vừa yêu cầu Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh phải tăng cường điều trị thuốc ARV từ nguồn thuốc bảo hiểm y tế theo yêu cầu của Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế).

Trước đó, Sở Y tế đã nhận được công văn của Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) về vấn đề này. Theo Cục Phòng chống HIV/AIDS, từ ngày 8-3-2019, thuốc ARV từ nguồn Quỹ Bảo hiểm y tế đã được sử dụng để điều trị cho người nhiễm HIV. Trong quá trình thực hiện đã xảy ra nhiều bất cập.

Đến hết tháng 7, toàn quốc có trên 140 ngàn người đang điều trị thuốc ARV. Trong đó, có trên 40 ngàn người đang sử dụng thuốc ARV nguồn bảo hiểm y tế. Điều này cho thấy, số bệnh nhân nhận thuốc ARV từ nguồn bảo hiểm y tế thấp hơn nhiều so với số bệnh nhân đang điều trị.

Ngoài ra, một số cơ sở sử dụng thuốc ARV nguồn bảo hiểm y tế để điều trị cho trẻ; không cung cấp thuốc ARV tối đa 90 ngày sử dụng cho người nhiễm HIV điều trị thuốc ARV ổn định…

Cục Phòng, chống HIV/AIDS yêu cầu các cơ sở điều trị thuốc ARV nguồn bảo hiểm y tế phải tăng cường tiếp nhận, quản lý, sử dụng và thanh toán thuốc ARV nguồn bảo hiểm y tế. Đối với những người nhiễm HIV dưới 16 tuổi, các cơ sở chỉ sử dụng thuốc ARV nguồn bảo hiểm y tế khi hết thuốc ARV từ nguồn viện trợ, phác đồ điều trị phải phù hợp với lứa tuổi.

Khánh Ngọc

.
.
;
.
.