Quy định mới về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Cập nhật lúc 15:45, Thứ Hai, 28/10/2019 (GMT+7)

(ĐN)- UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND về quy định phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày 30-10-2019.

Theo quy định này, đối với dự án do UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất thì trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Trung tâm Phát triển quỹ đất (TTPTQĐ) cấp huyện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, báo cáo UBND cấp huyện. Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kế hoạch của TTPTQĐ cấp huyện, UBND cấp huyện nơi có đất thực hiện dự án gửi báo cáo đến Sở Tài nguyên - môi trường (TN-MT). Trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của UBND cấp huyện, Sở TN-MT có trách nhiệm kiểm tra, trình UBND tỉnh ban hành thông báo thu hồi đất và phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.

Đối với dự án do UBND cấp huyện ban hành quyết định thu hồi đất, trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, TTPTQĐ cấp huyện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm gửi phòng TN-MT. Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kế hoạch của TTPTQĐ cấp huyện, phòng TN-MT có trách nhiệm kiểm tra, trình UBND cấp huyện ban hành thông báo thu hồi đất và phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm. Trường hợp phải trình ban hành thông báo thu hồi đất từ 500 đối tượng trở lên thì thời gian được tính thêm 10 ngày làm việc.

Việc kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất phải được thực hiện liên tục cho đến khi kết thúc đối với toàn bộ dự án. Cụ thể, với dự án có quy mô diện tích dưới 10 hécta thì thời gian thực hiện không quá 20 ngày làm việc; dự án có quy mô từ 10 hécta đến dưới 30 hécta, thời gian thực hiện không quá 40 ngày làm việc; dự án có quy mô từ 30 hécta đến dưới 50 hécta, thời gian thực hiện không quá 60 ngày làm việc; dự án từ 50 hécta trở lên, thời gian thực hiện không quá 80 ngày làm việc.

Trường hợp dự án xây dựng công trình hạ tầng theo tuyến hoặc có phạm vi thu hồi đất thuộc 2 đơn vị hành chính cấp xã trở lên, có quy mô diện tích từ 20 hécta trở lên đối với TP.Biên Hòa, 30 hécta trở lên đối với các phường của TP.Long Khánh và các thị trấn, 50 hécta trở lên đối với các khu vực còn lại thì việc thực hiện không quá 3 đợt, tùy vào tính chất phức tạp của từng dự án.

Đối với trường hợp đã có quyết định thu hồi đất và có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày quy định này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo phương án đã phê duyệt.

Quỳnh Nhi

 

.
.
;
.
.