Thủy điện Trị An tiếp tục tăng lượng nước xả qua tràn

Cập nhật lúc 20:00, Thứ Hai, 23/09/2019 (GMT+7)

(ĐN) - Vào lúc 15 giờ, ngày 23-9, Công ty thủy điện Trị An tăng lượng nước xả qua tràn từ 920 m3/s lên 1.080 m3/s. 

Thủy điện trị an xã gần 2000 m3 khối nước xuống hạ du
Thủy điện trị an xã gần 2.000 m3 khối nước xuống hạ du

Đại diện Công ty thủy điện Trị An cho biết, lúc 6 giờ, ngày 23-9, mực nước hồ đạt cao trình 61,4m. Công ty đang thực hiện xả nước qua tràn nhằm điều tiết hồ chứa với lưu lượng 920 m3/s, cộng với lưu lượng nước qua tua bin phát điện là 870 m3/s. Tổng lưu lượng nước xuống hạ du là 1.790 m3/s. Như vậy, với việc tăng thêm lượng nước xả qua tràn lên 1.080 m3/s, thì tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du là 1.950 m3/s.

Do tăng lượng nước xả xuống hạ du, Công ty thủy điện Trị An thông báo đến chính quyền, các cơ quan và nhân dân vùng hạ du biết để chủ động phòng tránh những thiệt hại có thể xảy ra.

Triệu Phong

.
.
;
.
.