Hội nghị giao ban trực tuyến Ban Tổ chức Trung ương:

Tham mưu tốt cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp

Cập nhật lúc 18:55, Thứ Hai, 30/09/2019 (GMT+7)

(ĐN)- Chiều 30-9, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố cả nước về công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2019.

Các đại biểu dự điểm cầu Đồng Nai
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai

Đồng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai, có các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Ru, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Từ đầu năm đến nay, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện hoàn thành một khối lượng lớn công việc theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2019. Nổi bật là việc chủ động tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổng kết Chỉ thị 36 và ban hành Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về chuẩn bị Đại hội các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng với yêu cầu, nội dung rõ ràng, cụ thể.

Đến nay, 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của các tiểu ban chuẩn bị đại hội Đảng các cấp. Đồng thời, thực hiện thường xuyên các nhiệm vụ về công tác cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp; tham mưu cấp ủy các cấp đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương với nhiều nội dung phong phú, hình thức phù hợp...

Các đại biểu tham dự hội nghị tại các điểm cầu cũng đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong tổ chức xây dựng Đảng như: tham mưu thực hiện công tác sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả và nhiều hoạt động thiết thực khác. 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng từ đầu năm đến nay. Đồng chí đề nghị, trong quý 4 năm 2019, ngành Tổ chức xây dựng Đảng cả nước phải tập trung rà soát những nhiệm vụ còn lại, đặc biệt tham mưu tốt cho công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng và các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; đẩy mạnh phân cấp gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực, triển khai thực hiện hiệu quả Quy định 205- QĐ/TW ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền nhằm xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Nguyệt Hà

.
.
;
.
.