Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh:

Thông báo bổ sung, điều chỉnh, hủy nhu cầu tuyển dụng công chức khối Đảng, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể năm 2019

Cập nhật lúc 22:58, Thứ Ba, 17/09/2019 (GMT+7)

Căn cứ Quyết định số 1643-QĐ/TU ngày 05/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức, xét tuyển viên chức và thi nâng ngạch khối Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2019; Quyết định số 1696-QĐ/TU ngày 10/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bổ sung, điều chỉnh và hủy nhu cầu tuyển dụng công chức khối Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2019, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh thông báo về việc bổ sung, điều chỉnh, hủy nhu cầu tuyển dụng công chức khối Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2019 như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể và cơ quan đơn vị của tỉnh tham gia tập huấn công tác văn thư lưu trữ tháng 7-2018.
Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể và cơ quan đơn vị của tỉnh tham gia tập huấn công tác văn thư lưu trữ (ảnh tư liệu).

I. Nội dung bổ sung, điều chỉnh

1. Cơ quan Tỉnh Đoàn

 - Điều chỉnh về độ tuổi mục yêu cầu khác đối với các vị trí tuyển dụng: từ 30 tuổi trở xuống.

 - Bổ sung chuyên ngành cần tuyển đối với 2 vị trí tuyển dụng, cụ thể:

     + Ban Thanh thiếu nhi - Trường học: các ngành về Quản trị hoặc các ngành khác.

     + Ban Phong trào: các ngành Sư phạm

2. Huyện ủy Trảng Bom

Điều chỉnh về độ tuổi mục yêu cầu khác đối với 01 vị trí tuyển dụng tại Huyện Đoàn Trảng Bom: từ 30 tuổi trở xuống.

3. Huyện ủy Tân Phú

Hủy 01 chỉ tiêu tuyển dụng tại vị trí Kế toán cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện.

II. Điều kiện đăng ký dự tuyển, đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức và các nội dung liên quan

Theo Thông báo số 01-TB/HĐTD ngày 12/8/2019 của Hội đồng Tuyển dụng công chức tỉnh thông báo tuyển dụng công chức, xét tuyển viên chức và thi nâng ngạch công chức khối Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2019.

II. Thời gian, địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

1. Thời gian

Thời gian gia hạn nộp Phiếu đăng ký dự tuyển đến ngày 30/9/2019 (trong ngày, giờ hành chính).

Lưu ý: Thời gian gia hạn trên chỉ áp dụng đối với các thí sinh đăng ký dự thi tại các vị trí bổ sung, điều chỉnh theo Quyết định số 1696-QĐ/TU ngày 10/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Địa điểm:

Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Số 90 Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Trên đây là nội dung về việc bổ sung, điều chỉnh, hủy nhu cầu tuyển dụng công chức khối Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2019, Hội đồng Tuyển dụng công chức tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị và thí sinh biết thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị liên hệ Hội đồng Tuyển dụng công chức tỉnh (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) để được hướng dẫn.

                                    T/M HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

                                        PHÓ CHỦ TỊCH

                                       Phạm Văn Ru

                                        Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

 

.
.
;
.
.