UBND tỉnh giao đất đầu tư Khu dân cư và tái định cư Phước Tân

Cập nhật lúc 21:37, Chủ Nhật, 21/07/2019 (GMT+7)

(ĐN) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2095/QĐ-UBND về việc giao đất cho Công ty cổ phần phát triển hạ tầng An Hưng Phát (đợt 3) tại phường Phước Tân, TP.Biên Hòa để sử dụng vào mục đích đầu tư Khu dân cư và tái định cư Phước Tân.

Theo quyết định này, UBND tỉnh giao 11.486,5m2 tại phường Phước Tân (được UBND TP.Biên Hòa thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân và xác nhận hoàn thành công tác bồi thường tại các văn bản số 5290/UBND-ĐT ngày 27-4-2018; số 13902/UBND-ĐT ngày 4-10-2018; số 137/UBND-ĐT ngày 4-1-2019) cho Công ty cổ phần phát triển hạ tầng An Hưng Phát để sử dụng vào 3 mục đích sau.

Thứ nhất, sử dụng vào mục đích đất ở với diện tích 3.169,7m2. Hình thức sử dụng đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đến ngày 18-12-2067, người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài. Thứ hai, sử dụng vào mục đích đất ở tái định cư với diện tích 1.752,7m2. Hình thức sử dụng đất là Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Sau khi đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, Công ty cổ phần phát triển hạ tầng An Hưng Phát có trách nhiệm bàn giao cho UBND TP.Biên Hòa để bố trí  tái định cư theo quy định. Thứ ba, sử dụng vào mục đích đất giao thông với diện tích 5.833,0m2, đất cây xanh thể dục - thể thao 731,1m2. Hình thức sử dụng: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng theo tiến độ triển khai thực hiện dự án, sau khi hoàn thành việc đầu tư hạ tầng theo quy hoạch, Công ty cổ phần phát triển hạ tầng An Hưng Phát có trách nhiệm bàn giao toàn bộ phần diện tích trên cho địa phương quản lý sử dụng theo quy định.

Cũng theo quyết định này, vị trí, ranh giới, diện tích khu đất được xác định theo 6 tờ chuyển vẽ thiết kế quy hoạch sử dụng đất lên bản đồ địa chính khu đất số 4166/2019, 4167/2017, 4168/2019, 4169/2019, 4170/2019, 4171/2019; tỷ lệ 1/500 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai thực hiện và ký xác nhận ngày 25-5-2019.

Quyết định giao trách nhiệm thi hành cụ thể đối với các sở, ngành liên quan; trong đó, giao UBND TP.Biên Hòa có trách nhiệm kiểm tra việc sử dụng đất theo đúng mục đích nêu trên và đảm bảo tiến độ sử dụng đất theo quy định; Công ty cổ phần phát triển hạ tầng An Hưng Phát có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định, sử dụng đất theo đúng ranh giới, diện tích, mục đích, đảm bảo tiến độ và quy định của pháp luật đất đai và các luật khác có liên quan.             

  L.V

.
.
;
.
.