Tạo sự cạnh tranh lành mạnh, giúp người dân tiếp cận với các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh có chất lượng tốt

Cập nhật lúc 21:25, Thứ Tư, 17/07/2019 (GMT+7)

Tại Hội nghị tổng kết 9 năm thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh mới đây, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá: Qua 9 năm thực hiện, luật đã có những ảnh hưởng quan trọng, giúp lĩnh vực khám, chữa bệnh có bước phát triển mạnh mẽ. Luật đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước, tạo điều kiện để phát triển ổn định, tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh giữa khu vực Nhà nước và tư nhân, giúp người dân được tiếp cận với các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh có chất lượng tốt.

Bộ trưởng đề nghị cần nêu rõ những mặt đạt được, nhất là những hạn chế, bất cập của toàn bộ quá trình thi hành Luật. Ảnh: moh.gov.vn.
Bộ trưởng đề nghị cần nêu rõ những mặt đạt được, nhất là những hạn chế, bất cập của toàn bộ quá trình thi hành Luật. Ảnh: moh.gov.vn.

Cùng với góp phần chuẩn hóa kỹ năng thực hành y khoa gắn với chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, thông qua việc quy định điều kiện tối thiểu để cấp chứng chỉ hành nghề cho người hành nghề và giấy phép hoạt động cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, luật cũng giúp xây dựng mạng lưới cơ sở y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phát triển rộng khắp, góp phần tăng cường khả năng tiếp cận với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của người dân...

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Bộ Y tế, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện luật cũng xuất hiện những hạn chế, bất cập như: một số quy định chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi và phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam cũng như một số nội dung chưa bảo đảm tính hội nhập quốc tế. Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, Bộ Y tế và Ban Soạn thảo sẽ xây dựng dự thảo luật mới, đáp ứng những đòi hỏi, yêu cầu thực tiễn.

TTXVN

.
.
;
.
.