Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc tại Đồng Nai

Cập nhật lúc 21:58, Chủ Nhật, 14/07/2019 (GMT+7)

(ĐN)- Chiều 14-7, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm việc
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện đoàn kiểm tra đã công bố kế hoạch và nội dung làm việc đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai và một số đơn vị về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên” và kiểm tra việc triển  khai, quán triệt Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng”.

Mốc thời gian kiểm tra, từ tháng 11-2016 đến nay, các đơn vị mà đoàn sẽ làm việc, gồm: Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa, Long Khánh; Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh; tập thể Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh.

Tại buổi làm việc, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đánh giá cao những nội dung báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và triển khai thực hiện các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương.

Đồng chí Phan Đình Trạc lưu ý Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai cần đánh giá và làm rõ thêm công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kết nạp đảng viên mới và sàng lọc chất lượng đảng viên; cụ thể hóa các nội dung cho phù hợp Nghị quyết Trung ương 4 và các quy định. Trong đó cần làm rõ vai trò tiên phong, gương mẫu và đức hy sinh của cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo trong quá trình công tác; vai trò của người đứng đầu trong đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, sẵn sàng chịu trách nhiệm khi cơ quan, đơn vị xảy ra tham nhũng lãng phí.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai báo cáo cụ thể các nội dung mà thời gian qua tỉnh đã thực hiện như: công tác sàng lọc miễn nhiệm đối với cán bộ năng lực yếu kém; thực hiện sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế; rà soát lại công tác cán bộ lãnh đạo quản lý trong việc bổ nhiệm, điều chuyển, nhất là trường hợp người nhà, người thân...

 P.H- S.T

 

.
.
;
.
.