Đến ngày 15-7 hoàn thành đề cương Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Cập nhật lúc 15:06, Thứ Tư, 10/07/2019 (GMT+7)

(ĐN) - Đó là chỉ đạo của Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh, Tổ trưởng tổ biên soạn dự thảo Văn kiện Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XI (Nhiệm kỳ 2020-2025) tại cuộc họp chiều 9-7.

Đồng chí Trần Văn Vĩnh đề nghị các nhóm của Tổ biên soạn phải bám sát tình hình thực tiễn để biên soạn văn kiện, văn kiện phải chỉ ra được bài học kinh nghiệm, ưu khuyết điểm, giải pháp khắc phục cho từng vấn đề cụ thể. Trong quá trình soạn thảo, nếu cần thiết phải xin ý kiến các ngành liên quan để vấn đề nêu trong văn kiện được sâu sắc và chất lượng. Đồng chí Trần Văn Vĩnh yêu cầu đến ngày 15-7 phải ra được đề cương tổng quát và đề cương chi tiết văn kiện trình Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Đồng chí Trần Văn Vĩnh yêu cầu bổ sung thành viên Ban Dân tộc, Tôn giáo tỉnh vào nhóm công tác dân vận nhằm đánh giá công tác dân vận trong đồng bào dân tộc, tôn giáo vì Đồng Nai là một tỉnh có nhiều thành phần dân tộc và có đông đồng bào có đạo.

Tổ biên soạn dự thảo Văn kiện Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XI có 6 nhóm, từng nhóm chịu trách nhiệm biên soạn theo các nội dung liên quan đến kinh tế - văn hóa xã hội, quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào tạo, tổ chức chính quyền, nội chính, xây dựng Đảng, công tác dân vận…

Công Nghĩa

 

 

.
.
;
.
.