Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân:

Thực hiện hiệu quả kế hoạch tinh giản biên chế

Cập nhật lúc 15:37, Thứ Tư, 17/07/2019 (GMT+7)

(ĐN) - Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 diễn ra vào ngày 16-7, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị các bộ ngành, địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, đẩy mạnh việc tham mưu tổ chức, sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Đối với nhiệm vụ xây dựng nền công vụ minh bạch, hiệu quả, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân yêu cầu đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những sai phạm trong thực thi công vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực chuyên môn phù hợp.

Bên cạnh đó, các bộ ngành và địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại, tạo thuận tiện cho người dân và tổ chức; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số và tổ chức kết nối liên thông trên Trục liên thông văn bản quốc gia…

Công Nghĩa

 

.
.
;
.
.