Thành lập các trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao các huyện, thành phố trên cơ sở hợp nhất một số đơn vị trực thuộc

Cập nhật lúc 22:06, Chủ Nhật, 30/06/2019 (GMT+7)

(ĐN) - UBND tỉnh vừa ban hành các quyết định thành lập trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao các huyện, thành phố trong tỉnh trên cơ sở hợp nhất một số đơn vị thuộc UBND huyện, thành phố.

Cụ thể, thành lập Trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao huyện Xuân Lộc trên cơ sở hợp nhất: Đài Truyền thanh, Nhà thiếu nhi, Thư viện, Ban Quản lý và bảo vệ rừng di tích quốc gia núi Chứa Chan, Trung tâm văn hóa - thể thao và bổ sung chức năng nhiệm vụ quản lý Kho Lưu trữ huyện từ Phòng Nội vụ.

Thành lập Trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao huyện Tân Phú trên cơ sở hợp nhất: Đài truyền thanh, Thư viện, Trung tâm văn hóa - thể thao và bổ sung chức năng quản lý Kho Lưu trữ và cung cấp dịch vụ quản trang.

Thành lập Trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao huyện Định Quán trên cơ sở hợp nhất: Đài Truyền thanh, Thư viện, Tổ quản lý di tích tượng đài chiến thắng La Ngà, Trung tâm văn hóa - thể thao và bổ sung chức năng quản lý Kho Lưu trữ và cung cấp dịch vụ quản trang.

Thành lập Trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao huyện Cẩm Mỹ trên cơ sở hợp nhất: Đài Truyền thanh, Trung tâm văn hóa - thể thao và bổ sung chức năng quản lý Kho Lưu trữ.

Thành lập Trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao huyện Thống Nhất trên cơ sở hợp nhất: Đài Truyền thanh, Thư viện, Trung tâm thể dục - thể thao, Trung tâm văn hóa và bổ sung chức năng quản lý Kho Lưu trữ và cung cấp dịch vụ quản trang (Đền Liệt sĩ).

Thành lập Trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao huyện Vĩnh Cửu trên cơ sở hợp nhất: Đài Truyền thanh, Thư viện, Trung tâm văn hóa - thể thao và bổ sung chức năng, nhiệm vụ quản lý Kho Lưu trữ và cung cấp dịch vụ quản trang.

Thành lập Trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao huyện Trảng Bom trên cơ sở hợp nhất: Đài Truyền thanh, Thư viện, Nhà truyền thống, Trung tâm văn hóa, Trung tâm thể dục - thể thao và chức năng quản lý Kho Lưu trữ huyện.

Thành lập Trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao huyện Nhơn Trạch trên cơ sở hợp nhất: Đài Truyền thanh, Ban Quản lý di tích danh thắng, Thư viện, Trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao và chức năng quản lý Kho Lưu trữ huyện.

Thành lập Trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao huyện Long Thành trên cơ sở hợp nhất: Đài Truyền thanh, Thư viện, Nhà thiếu nhi, Ban Quản lý di tích danh thắng, Trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao, Ban Quản lý nghĩa trang liệt sĩ và Kho Lưu trữ.

Thành lập Trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao TP.Long Khánh trên cơ sở hợp nhất: Đài Truyền thanh, Nhà thiếu nhi, Thư viện, Ban Quản lý di tích danh thắng, Trung tâm Văn hóa - thể thao và bổ sung nhiệm vụ quản lý Kho Lưu trữ, quản trang.

Thành lập Trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao TP.Biên Hòa trên cơ sở hợp nhất: Đài Truyền thanh, Trung tâm văn hóa - thể thao và bộ phận thư viện thuộc Phòng Văn hóa - thông tin; Quản lý di tích và Kho Lưu trữ.

Trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao các huyện, thành phố trong tỉnh chính thức hoạt động kể từ ngày 1-8.

P.V

.
.
;
.
.