Tháng 4-2020 sẽ tiến hành đại hội Đảng cấp cơ sở

Cập nhật lúc 15:25, Thứ Năm, 06/06/2019 (GMT+7)

(ĐN) - Sáng 6-6, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng Tiểu ban văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các thành viên trong tiểu ban để thông qua kế hoạch soạn thảo, biên tập văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bảo phát biểu tại cuộc họp
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bảo phát biểu tại cuộc họp

Theo kế hoạch, Tiểu ban văn kiện sẽ thực hiện soạn thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X trình tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X; báo cáo tiếp thu giải trình các ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị; báo cáo nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh…

Ngoài nghị quyết của Đại hội, lần này Trung ương yêu cầu phải có thêm chương trình hành động thực hiện nghị quyết để đưa ra trước đại hội thảo luận và quyết định. Đồng thời, có các báo cáo chuyên đề về kết quả thực hiện nghị quyết phát triển kinh tế- xã hội; thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận; cải cách tư pháp; phòng chống tham nhũng, lãng phí…

Sau khi dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XI của Đảng được hoàn thành sẽ lấy ý kiến của các cơ quan, bộ, ngành Trung ương; ý kiến góp ý tại đại hội của các Đảng bộ trực thuộc tỉnh và ý kiến của Bộ Chính trị.

Dự kiến, bắt đầu từ tháng 4- 2020, Đồng Nai sẽ tiến hành đại hội Đảng cấp cơ sở và hoàn thành trước 30- 6- 2020; đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương hoàn thành trước tháng 8-2020 và cấp tỉnh hoàn thành trước 31-10-2020.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đề nghị các nhóm và tổ biên tập của Tiểu ban văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh khẩn trương lên kế hoạch thực hiện để đảm bảo đúng thời gian, yêu cầu của công việc.

Phương Hằng

.
.
;
.
.