Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra

Cập nhật lúc 20:40, Thứ Ba, 18/06/2019 (GMT+7)

(ĐN)- Sáng 18-6, tại Huyện ủy Vĩnh Cửu, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và 3 năm triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài khoa học “Nâng cao chất lượng hoạt động của ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Đồng Nai nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.
Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành Kiểm tra Đảng của tỉnh đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó nổi bật nhất là công tác giám sát tổ chức Đảng và đảng viên (tăng hơn 50% số cuộc so với cùng kỳ năm trước) và chú trọng kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (tăng gần 12%), tiến hành kỷ luật Đảng 199 trường hợp.

Tuy nhiên tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số nơi chưa chủ động trong công tác kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tỷ lệ đảng viên bị xử lý kỷ luật Đảng tăng, trong đó vi phạm về chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình rất nhiều.

Năng lực, trình độ và kinh nghiệm thực tiễn của một bộ phận cán bộ kiểm tra các cấp, nhất là ở cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình hiện nay. Cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở hầu hết là kiêm nhiệm, lại thường xuyên thay đổi, nên việc tiếp cận, nghiên cứu tìm hiểu các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát phần nào còn hạn chế, trong khi đối tượng vi phạm ngày càng tinh vi.

Để công tác kiểm tra, giám sát ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay, nhiều ý kiến nhấn mạnh đén việc phải xây dựng được đội ngũ cán bộ kiểm tra có phẩm chất đạo đức cách mạng, chuyên môn nghiệp vụ và có sự ổn định về đội ngũ.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề theo chương trình đã đề ra. Phối hợp với các đơn vị có quy chế phối hợp với UBKT Tỉnh ủy thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, công tác cán bộ, công tác kê khai tài sản thu nhập, giải quyết đơn thư tố cáo, phòng chống tham nhũng lãng phí…

Phương Hằng

.
.
;
.
.