Tọa đàm về dự thảo Chiến lược sở hữu trí tuệ

Cập nhật lúc 22:14, Thứ Tư, 03/04/2019 (GMT+7)

(ĐN)- Ngày 3-4, tại TP.Hồ Chí Minh, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học - công nghệ) tổ chức tọa đàm về dự thảo Chiến lược sở hữu trí tuệ nhằm lấy ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh dự thảo từ các chuyên gia khu vực miền Nam.

Đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp, Trường đại học văn hóa TP.Hồ Chí Minh đã nghe báo cáo chuyên đề về những kinh nghiệm và quá trình thực hiện dự thảo và quan điểm xây dựng Chiến lược sở hữu trí tuệ của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, tầm nhìn đến năm 2030.

Nội dung dự thảo Chiến lược sở hữu trí tuệ phản ánh 6 quan điểm của Việt Nam trong việc xây dựng và mục tiêu chung, trong đó có những nội dung như: phát triển hệ thống sở hữu trí tuệ Việt Nam bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng, bảo đảm hiệu quả, đồng bộ ở cả 4 yếu tố cấu thành: sáng tạo, xác lập, bảo vệ và khai thác tài sản trí tuệ; sở hữu trí tuệ thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới…

Dự thảo Chiến lược sở hữu trí tuệ cũng xác định các nhóm nhiệm vụ giải pháp, tập trung cụ thể về sở hữu trí tuệ: hoàn thiện chính sách pháp luật về sở hữu trí tuệ; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; thúc đẩy các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ; khuyến khích và nâng cao hiệu quả khai thác tài sản trí tuệ; phát triển các hoạt động hỗ trợ, bổ trợ sở hữu trí tuệ…

Phan Đình Dũng

.
.
;
.
.