Số lượt tiếp công dân tại TX.Long Khánh tăng

Cập nhật lúc 10:45, Thứ Sáu, 26/04/2019 (GMT+7)

(ĐN) – Ngày 26-4, đoàn giám sát HĐND tỉnh do bà Nguyễn Phương Lan, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Phó tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị TX.Long Khánh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát công tác tiếp công dân giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân trên điạ bàn thị xã.

Đoàn giám sát làm việc tại UBND TX.Long Khánh
Đoàn giám sát làm việc tại UBND TX.Long Khánh

Theo UBND TX.Long Khánh, trong quý I/2019, thị xã tiếp nhận tổng cộng 37 đơn, đã giải quyết 17 đơn, với nội dung chủ yếu liên quan đến việc thực hiện chính sách bồi thường, giải toả. Theo thống kê, từ năm 2017 đến nay, tình trạng khiếu nại, tố cáo trên địa bàn có chiều hướng giảm; chất lượng giải quyết đơn được nâng lên, không có đơn giải quyết sai phải sửa chữa hoặc hủy; tất cả các quyết định giải quyết đơn đến nay đều đã thực hiện. Số lượt tiếp công dân tăng. Cụ thể, trong năm 2017, cán bộ tiếp dân và UBND TX.Long Khánh đã tiếp 444 lượt; năm 2018 tiếp 996 lượt và quý I/2019 tiếp 233 lượt .

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn cũng đã tham gia thảo luận, phân tích những mặt đã làm được, chỉ ra một số hạn chế và đề xuất các giải pháp để việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tại TX.Long Khánh trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn.

Kim Liễu

.
.
;
.
.