Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Cập nhật lúc 16:10, Thứ Tư, 10/04/2019 (GMT+7)

(ĐN) - Tại Hội nghị giao ban cấp ủy cơ sở quý I diễn ra vào sáng nay 10-4, lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cho biết, trong quý I, các cấp ủy Đảng trong khối đã lãnh đạo thực hiện cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, góp phần tích cực vào việc hoàn thành kết quả chung của toàn tỉnh.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Hữu Định chủ trì thảo luận tại hội nghị.
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Hữu Định chủ trì thảo luận tại hội nghị.

Trong quý, các cấp ủy cũng đã chú trọng và thực hiện có hiệu quả việc triển khai, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; kiện toàn sắp xếp tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ trực thuộc theo tinh thần Nghị quyết 18 và 19 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII; quan tâm phát triển đảng viên mới ngay từ đầu năm. Kết quả, trong 3 tháng đầu năm, Đảng bộ Khối đã kết nạp 59 đảng viên mới, bằng 1,14% so với tổng số đảng viên cuối năm 2018.

Tuy nhiên, một số ý kiến tại hội nghị cho rằng, hiện nay các cơ quan, đơn vị không có cán bộ chuyên trách công tác Đảng mà phải kiêm nhiệm, mỗi người phụ trách một lĩnh vực, nên chưa có sự thông suốt về lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cơ sở trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng. Công tác tự kiểm tra, giám sát chưa được phát huy. Việc đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên ở một số chi, đảng bộ cơ sở chưa chặt chẽ, chưa đảm bảo quy định và chưa phù hợp thực tế.

Các cấp ủy cơ sở tham gia ý kiến tại hội nghị.
Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Hữu Định yêu cầu trong thời gian tới, các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời nắm bắt và định hướng dư luận xã hội cho cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề. Sinh hoạt chi bộ không được gắn với sinh hoạt chuyên môn. Thời gian sinh hoạt chi bộ phải đảm bảo theo quy định (tối thiểu là 90 phút, chuyên đề là 120 phút và chi bộ dưới 9 đảng viên, thời gian sinh hoạt không được ít hơn 60 phút). Trong sinh hoạt, chi bộ phải phát huy dân chủ, gợi mở các vấn đề để đảng viên tham gia ý kiến. Khi tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy phải thực hiện đồng bộ với sắp xếp tổ chức Đảng để phù hợp với sắp xếp đơn vị hành chính.

     Phương Hằng

.
.
;
.
.