Điều động, sắp xếp, bố trí cán bộ gắn với kiện toàn đơn vị, địa phương

Cập nhật lúc 21:31, Chủ Nhật, 14/04/2019 (GMT+7)

(ĐN) - Từ đầu năm đến nay, Ban TVTU đã điều động, sắp xếp, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 20 trường hợp, đồng thời bổ sung ban thường vụ cấp ủy 5 trường hợp; cho thôi giữ chức vụ ủy viên ban thường vụ cấp ủy huyện 1 trường hợp; chỉ định bổ sung cấp ủy 14 trường hợp; chỉ định Đảng đoàn 7 trường hợp ...

Quỳnh Trang

.
.
;
.
.