Ngày 1-4, bắt đầu thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở

Cập nhật lúc 19:22, Chủ Nhật, 31/03/2019 (GMT+7)

(ĐN) - Từ ngày 1-4 đến hết ngày 25-4, cùng với cả nước, Đồng Nai tiến hành tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Hoạt động này có ý nghĩa quan trọng được thực hiện 10 năm một lần.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước ta; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030.

Bên cạnh đó, cuộc tổng điều tra lần này còn phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết. Qua đó, cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số.

Nội dung điều tra lần này bao gồm: Thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh - chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động - việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư. Người dân cần lưu ý và hợp tác, cung cấp đầy đủ những thông tin liên quan cho các điều tra viên khi tiến hành thu thập thông tin.

Theo kế hoạch, kết quả sơ bộ của cuộc Tổng điều tra sẽ được công bố vào tháng 7 – 2019. Kết quả điều tra toàn bộ được công bố vào quý II năm 2020. Các báo cáo phân tích chuyên đề công bố vào quý IV năm 2020.

Hạnh Dung

 

.
.
;
.
.