Giải thưởng Vận tải hàng hóa đường bộ xanh

Cập nhật lúc 21:46, Chủ Nhật, 31/03/2019 (GMT+7)

(ĐN) - Nhằm hưởng ứng phong trào, hành động thiết thực giảm tiêu hao nhiên liệu, giảm phát thải từ hoạt động vận tải, bảo vệ môi trường; đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, Sở Giao thông - vận tải đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa tích cực tham gia vào chương trình Vận tải hàng hóa đường bộ xanh.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã có thể đăng ký tham gia chương trình này rồi gửi đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông - vận tải hoặc Tổ chức Vận tải xanh Châu Á. Tiêu chuẩn cơ sở về tiêu chí doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa đường bộ xanh dựa trên TCCS 22:2018/TCĐBVN của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Thanh Hải

.
.
;
.
.