Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành:

Thu hồi đất, thực hiện bồi thường, tái định cư

Cập nhật lúc 21:31, Chủ Nhật, 17/03/2019 (GMT+7)

(ĐN) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 722/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty cao su Đồng Nai quản lý, sử dụng để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ thực hiện Khu dân cư, tái định cư Lộc An - Bình Sơn thuộc dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo quyết định trên, thu hồi diện tích 2.810.462,2m2 đất do Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty cao su Đồng Nai quản lý, sử dụng thuộc một phần tờ bản đồ địa chính số 2, 13 xã Lộc An và một phần tờ bản đồ địa chính số 3 xã Bình Sơn, huyện Long Thành (gồm: đất trồng cây cao su diện tích là 2.721.224,1m2 và đất đường lô trong vườn cao su diện tích là 89.238,1m2).

Quyết định cũng nêu rõ lý do thu hồi đất là để thực hiện dự án thành phần xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư, tái định cư Lộc An - Bình Sơn thuộc dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

* UBND tỉnh cũng vừa ban hành Quyết định số 720/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty cao su Đồng Nai quản lý, sử dụng để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ thực hiện Khu dân cư, tái định cư Bình Sơn thuộc dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định thu hồi diện tích 770.216,1m2 đất (trong đó: đất trồng cây cao su diện tích là 754.241,6m2 và đất đường lô trong vườn cao su diện tích là 15.974,5m2) do Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty cao su Đồng Nai quản lý, sử dụng thuộc một phần tờ bản đồ địa chính số 1, 2, 12 xã Bình Sơn, huyện Long Thành.

Lý do thu hồi đất là để thực hiện dự án thành phần xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư, tái định cư Bình Sơn thuộc dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Trong các quyết định, lãnh đạo tỉnh giao các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các quyết định.

P.V

.
.
;
.
.