Thành lập Trung tâm công tác xã hội tỉnh

Cập nhật lúc 21:50, Chủ Nhật, 24/02/2019 (GMT+7)

(ĐN)- UBND tỉnh vừa có quyết định thành lập Trung tâm công tác xã hội tỉnh Đồng Nai thuộc Sở Lao động - thương binh và xã hội trên cơ sở hợp nhất 4 đơn vị trực thuộc Sở Lao động - thương binh và xã hội, gồm: Trung tâm bảo trợ người già, người khuyết tật, người tâm thần; Trung tâm bảo trợ huấn nghệ cô nhi Biên Hòa; Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật, Nhà nuôi dưỡng cha mẹ liệt sĩ.

Trung tâm công tác xã hội tỉnh là đơn vị công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-3-2019.

Việc thành lập trung tâm thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 55/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập...

P.V

.
.
;
.
.