Sở GD-ĐT hoàn thành sáp nhập, sắp xếp lại bộ máy

Cập nhật lúc 20:37, Thứ Tư, 02/01/2019 (GMT+7)

(ĐN) - Chiều 2-1, Sở GD-ĐT đã tổ chức lễ công bố sáp nhập các phòng và trao quyết định về công tác cán bộ sau khi sáp nhập.

 Lãnh đạo Sở GD-ĐT trao quyết định cho các trưởng, phó phòng được bổ nhiệm sau khi tổ chức sắp xếp lại bộ máy của sở.
Lãnh đạo Sở GD-ĐT trao quyết định cho các trưởng, phó phòng được bổ nhiệm sau khi tổ chức sắp xếp lại bộ máy của sở.

Theo đó, từ 9 phòng trước đây, nay Sở GD-ĐT đã sáp nhập, chỉ còn lại 6 phòng, trong đó có Phòng nghiệp vụ 1 (sáp nhập từ các Phòng: Giáo dục trung học, Giáo dục thường xuyên và Giáo dục tiểu học), Phòng nghiệp vụ 2 (sáp nhập từ các phòng: Khảo thí và kiểm định chất lượng; Giáo dục mầm non) và 4 phòng: Tổ chức cán bộ, Phòng Thanh tra, Phòng Tài chính kế hoạch, Văn phòng Sở (trên cơ sở sáp nhập thêm Phòng công tác Chính trị tư tưởng học sinh).

Sở GD-ĐT là một trong những đơn vị cấp Sở đầu tiên của tỉnh thực hiện việc sáp nhập, sắp xếp lại bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18 của Trung ương...

Công Nghĩa

.
.
;
.
.