Sẽ ban hành các chương trình cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng năm 2019

Cập nhật lúc 21:55, Chủ Nhật, 13/01/2019 (GMT+7)

(ĐN)- Trong quý I-2019 Tỉnh ủy sẽ ban hành một số chương trình, đề án quan trọng như: Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2019 với mục tiêu thực hiện tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, đảm bảo đúng pháp luật, không làm oan người vô tội và không bỏ lọt tội phạm; Chương trình trọng tâm công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 và tiếp tục theo dõi, rà soát các vụ việc, vụ án có dấu hiệu tham nhũng để kịp thời xử lý theo tinh thần Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị; Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, quản lý và cán bộ có chức danh tư pháp thuộc các cơ quan tư pháp của tỉnh giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030.

Ngoài ra, sẽ tổ chức sơ kết việc thực hiện mô hình Tổ giúp việc cấp ủy cấp huyện về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng; sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự góp phần xây dựng xã hội an toàn tại Đồng Nai giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

H.L

.
.
;
.
.