Quan tâm đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật lúc 05:09, Thứ Sáu, 11/01/2019 (GMT+7)

(ĐN) - Phát biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2018 do Ban Dân tộc tỉnh tổ chức vào sáng 10-1, nhiều đại biểu cho rằng, đời sống của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng đang ngày càng được cải thiện.

Một hộ đồng bào dân tộc thiểu số Chơro (xã Tây Hòa) chăm sóc bò giống được huyện Trảng Bom hỗ trợ.
Một hộ đồng bào dân tộc thiểu số Chơro (xã Tây Hòa) chăm sóc bò giống được huyện Trảng Bom hỗ trợ (ảnh TL)

Nếu như năm 2016, toàn tỉnh có 1.924 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 4,8% so với tổng số hộ dân tộc thiểu số, thì nay đã giảm xuống còn 720 hộ, chiếm 1,81%. Bên cạnh đó, đến nay toàn tỉnh đã đầu tư và đưa vào sử dụng 13 nhà văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện: Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Long Thành, Vĩnh Cửu, Thống Nhất, nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, duy trì và bảo lưu các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng rất quan tâm đến việc giáo dục, đào tạo cho con em đồng bào dân tộc thiểu số, có nhiều chính sách hỗ trợ cho các em học tập; thực hiện các chính sách về y tế, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy vai trò đội ngũ người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Theo Ban Dân tộc tỉnh, trong năm 2019, ban sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn các địa phương thực hiện đề án chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 2085 của Thủ tướng Chính phủ và các chính sách khác, nhằm nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Phương Hằng

.
.
;
.
.