Phê duyệt đề án Văn hóa công vụ

Cập nhật lúc 21:52, Thứ Tư, 02/01/2019 (GMT+7)

(ĐN) - Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1847/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án Văn hóa công vụ. Đề án này hướng đến việc nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội.

Đối tượng áp dụng của quyết định này là cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan hành chính nhà nước gồm: các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các cấp tỉnh, huyện, xã. Trong quyết định cũng đề cập đến nội dung của văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức ở các khía cạnh: tinh thần, thái độ làm việc; chuẩn mực giao tiếp, ứng xử; chuẩn mực đạo đức, lối sống; trang phục…                                                                                             

TTXVN

.
.
;
.
.